POLITYKA PRYWATNOŚCI

1 INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu https://icfp.pl/

 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: INTER COMPLEX FINANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 01-343 ul. Legionowa 9/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000604638, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  NIP: 5223055762, REGON: 363848890.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Serwis realizuje pozyskiwanie informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczka”).

 

2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika w celu opracowania zgłoszenia wysłanego poprzez formularz w zakresie wyrażonej przez Użytkownika Zgody. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowaników w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody na przetwarzenie i przechowywanie danych bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: m.lysenko@sbc-group.pl.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po realizacji bezpośredniego celu, w związku, z którym dane osobowe zostały pozyskane lub po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 5. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Dane osobowe podawane w formularzach serwisu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych
 6. Dane Użytkowanika będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 5 lat od dnia ich otrzymania lub do wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

3 PLIKI COOKIES

 1. Serwis używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
 4. Witryna stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Administratora w celu optymalizacji działań.
 1. Serwis może wykorzystywać następujące pliki cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 lutego 2019 r.
 2. Treść niniejszego dokumentu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://icfp.pl/.
 3. Administrator zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego dokumentu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w serwisie https://icfp.pl/ i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. O zmianie Polityki Prywatności Administrator każdorazowo poinformuje w na stronie serwisu.

 

Instrumenty

Kliknij tutaj, aby usunąć własne pliki cookie