Wywiad Prezesa ICF Polska – Mykola Lysenko.

Z pełnym wywiadem można się zapoznać poniżej:

Tematy poruszone w wywiadzie:

– Osobliwości polskiego rynku podczas kwarantanny i po.
– Najpopularniejsze segmenty polskiej gospodarki dla obcokrajowców.
– Wewnątrz unijne związki ekonomiczne i miejsce Polski w ich rozwoju. Perspektywy rozwoju różnych segmentów biznesu przez handel online w Polsce.
– Znaczenie osobistych spotkań podczas prowadzenia biznesu oraz zmiany, które byli wymuszeni wdrożyć przedsiębiorstwa jako miary adaptacyjne podczas na po kwarantannie.
– Osobliwości ukraińskiego na polskiego biznesów. Atrakcyjność ta najwiarygodniejsze scenariusze rozwoju branż, które potencjalnie mogłyby być atrakcyjnymi na zachodzie.
– Decyzje polskiego rządu dotyczące walki z kryzysem oraz ich wpływ na biznes.
– „Długie” kredytowanie małego ta mikro biznesu. Aktualność tematów co do „przetrwania” dla polskich firm w czasach post-Covid.
– Koniunktura rynkowa i obrót towarowy Ukraina-Polska z punktu widzenia konkurencyjności ukraińskich towarów na terenie Unii.

Z tekstem wywiadu można zapoznać się tutaj.

Krótkie podsumowanie wywiadu w wideo: