Wywiad Prezesa ICF Polska, 2020 – Pełny

Wywiad Prezesa ICF Polska – Mykola Lysenko.

Z pełnym wywiadem można się zapoznać poniżej:

Tematy poruszone w wywiadzie:

– Osobliwości polskiego rynku podczas kwarantanny i po.
– Najpopularniejsze segmenty polskiej gospodarki dla obcokrajowców.
– Wewnątrz unijne związki ekonomiczne i miejsce Polski w ich rozwoju. Perspektywy rozwoju różnych segmentów biznesu przez handel online w Polsce.
– Znaczenie osobistych spotkań podczas prowadzenia biznesu oraz zmiany, które byli wymuszeni wdrożyć przedsiębiorstwa jako miary adaptacyjne podczas na po kwarantannie.
– Osobliwości ukraińskiego na polskiego biznesów. Atrakcyjność ta najwiarygodniejsze scenariusze rozwoju branż, które potencjalnie mogłyby być atrakcyjnymi na zachodzie.
– Decyzje polskiego rządu dotyczące walki z kryzysem oraz ich wpływ na biznes.
– „Długie” kredytowanie małego ta mikro biznesu. Aktualność tematów co do „przetrwania” dla polskich firm w czasach post-Covid.
– Koniunktura rynkowa i obrót towarowy Ukraina-Polska z punktu widzenia konkurencyjności ukraińskich towarów na terenie Unii.

Z tekstem wywiadu można zapoznać się tutaj.

Krótkie podsumowanie wywiadu w wideo:


Wywiad Prezesa ICF Polska, 2020 – 2 część

Wywiad Prezesa ICF Polska – Mykola Lysenko.

Z drugą częścią wywiadu można się zapoznać poniżej:

Tematy poruszone w wywiadzie:

– Osobliwości polskiego rynku podczas kwarantanny i po.
– Najpopularniejsze segmenty polskiej gospodarki dla obcokrajowców.
– Wewnątrz unijne związki ekonomiczne i miejsce Polski w ich rozwoju. Perspektywy rozwoju różnych segmentów biznesu przez handel online w Polsce.
– Znaczenie osobistych spotkań podczas prowadzenia biznesu oraz zmiany, które byli wymuszeni wdrożyć przedsiębiorstwa jako miary adaptacyjne podczas na po kwarantannie.
– Osobliwości ukraińskiego na polskiego biznesów. Atrakcyjność ta najwiarygodniejsze scenariusze rozwoju branż, które potencjalnie mogłyby być atrakcyjnymi na zachodzie.
– Decyzje polskiego rządu dotyczące walki z kryzysem oraz ich wpływ na biznes.
– „Długie” kredytowanie małego ta mikro biznesu. Aktualność tematów co do „przetrwania” dla polskich firm w czasach post-Covid.
– Koniunktura rynkowa i obrót towarowy Ukraina-Polska z punktu widzenia konkurencyjności ukraińskich towarów na terenie Unii.

Wywiad Prezesa ICF Polska, 2020 – 1 część

Wywiad Prezesa ICF Polska – Mykola Lysenko.

Z pierwszą częścią wywiadu można się zapoznać poniżej:

Tematy poruszone w wywiadzie:

– Osobliwości polskiego rynku podczas kwarantanny i po.
– Najpopularniejsze segmenty polskiej gospodarki dla obcokrajowców.
– Wewnątrz unijne związki ekonomiczne i miejsce Polski w ich rozwoju. Perspektywy rozwoju różnych segmentów biznesu przez handel online w Polsce.
– Znaczenie osobistych spotkań podczas prowadzenia biznesu oraz zmiany, które byli wymuszeni wdrożyć przedsiębiorstwa jako miary adaptacyjne podczas na po kwarantannie.
– Osobliwości ukraińskiego na polskiego biznesów. Atrakcyjność ta najwiarygodniejsze scenariusze rozwoju branż, które potencjalnie mogłyby być atrakcyjnymi na zachodzie.
– Decyzje polskiego rządu dotyczące walki z kryzysem oraz ich wpływ na biznes.
– „Długie” kredytowanie małego ta mikro biznesu. Aktualność tematów co do „przetrwania” dla polskich firm w czasach post-Covid.
– Koniunktura rynkowa i obrót towarowy Ukraina-Polska z punktu widzenia konkurencyjności ukraińskich towarów na terenie Unii.

Comarch ERP XT: 1 rok wystawienia faktur bezpłatnie z ICF Polska!

Ze względu na ciężki czas dla małego i śreniego biznesu my zdecydowaliśmy się do publikacji promocji dotyczącej nowego produktu polskiej firmy – Comarch ERP XT, które pozwoli usprawnić proces pracy przedsiębiorstwa oraz wyeliminować uboczne pracy związane z obsługiwaniem oprogramowania firmowego.

Comarch ERP XT – program dla małego i średniego biznesów, które pozwala zarządzać księgowością firmową z chmury. Jego wykorzystanie nie wymaga żadnej wiedzy specjalnej. Dla rejestracji dojść kliknąć na obraz poniżej i zarejestrować się jako użytkownik wskazując dane firmowe.

ICF Polska poleca używanie Comarch ERP XT jako dla prostych operacje firmowych, tak i dla internetowej wymiany dokumentów księgowych. W3Schools

Nasza firma jest innowacyjnym przedsiębiorstwem, które obsługuje wszelkie nowoczesne rozwiązania na rynku usług księgowych. Promocja na przydzielanie 1 roku bezpłatnej obsługi aplikacji Comarch ERP XT jest aktualną dla firm, które zostawią swoje polecenie na naszej stronie w Facebook.

Wywiad Prezesa ICF Polska

W tym wywiadzie – Mykola Lysenko, prezes ICF Polska, opowiada o specyfice prowadzenia biznesu w Polsce.
Lista omówionych tematów:
– O ułatwieniu pierwszych kroków przedsiębiorców, nie mających doświadczenia w ekspansji na rynki zachodnie.
– Outsourcing księgowości czy pracownicy własne? Różnice przepływu dokumentów w polskich i ukraińskich przedsiębiorstwach.
– Cechy wyróżniające prawo podatkowe Polski, czynności wpływające na międzynarodowy i europejski handel i o polskich państwowych organach kontroli.
– Przewagi konkurencyjne firmy ICF Polska na rynku prowadzenia usług księgowych.
Wywiad Prezesa ICF Polska – Mykola Lysenko (cz.1)
Wywiad Prezesa ICF Polska – Mykola Lysenko (cz.2)
Wywiad Prezesa ICF Polska – Mykola Lysenko (cz.3)
Wywiad Prezesa ICF Polska – Mykola Lysenko (cz.4)